Yhdistyksen maksamat päivärahat ja kilometrikorvaukset

Normaalisti vain palkansaajille voidaan maksaa verottomia päivärahoja tai kilometrikorvauksia. Kuitenkin on säädetty, että yleishyödyllinen yhdistys voi maksaa vapaaehtoistoimijoilleen verovapaata korvausta tiettyjen ehtojen puitteissa.


Kerron tässä niistä muutamia tärkeimmistä, mutta säännöt ovat laajat, ja niihin kannattaa perehtyä kokonaisuudessaan jos asia mietityttää.


Milloin ja miten yhdistys voi maksaa korvauksia vapaaehtoistyöstä?


 • Yhdistyksen on oltava yleishyödyllinen.

 • Kyseessä on ilman palkkasuhdetta oleva henkilö, joka toimii yhdistyksen hyväksi vapaaehtoistyön hengessä. (Jos henkilö on myös palkkasuhteessa, korvauksissa noudatetaan palkansaajan pykäliä.)

 • Kulukorvauksesta tehdään matkalasku.

 • Yhdistys voi maksaa matkakorvauksia julkisilla liikennevälineillä tositteita vastaan rajoituksetta.

 • Myös majoituskorvauksia voi maksaa tositteita ja matkalaskua vastaan.

 • Yhdistyksen tulee ilmoittaa maksamansa päivärahat ja kilometrikorvaukset tulorekisteriin. Tästä syystä matkalaskussa on oltava mukana saajan henkilötunnus. Julkisen liikenteen lippuja tai majoituskuluja tositteita vastaan ei tarvitse ilmoittaa verottajalle.

Päivärahat

 • Yleishyödyllisen yhdistyksen päivärahat ovat saajalleen verottomia max 20 päivärahan verran / vuosi. Yhdistyksen ei tarvitse tietää, onko saaja saanut muilta yhdistyksiltä verovapaita päivärahoja, tai periä ennakonpidätyksiä, vaan nämä huomioidaan ilmoitusten perusteella saajan kokonaisverotuksessa.

 • Kokopäivärahan (kotimaa) määrä on vuonna 2022 maksimissaan 45 euroa, ja osapäiväraha korkeintaan 20 euroa.

Kilometrikorvaukset

 • Yleishyödyllisten yhdistysten maksamien kilometrikorvausten verovapaa osuus on saajalleen maksimissaan 3000 euroa kalenterivuodessa. Tähän pätee sama ilmoitusvelvollisuus kuin päivärahoissa.

 • Kilometrikorvaus on vuonna 2022 0,46 e/km.

 • Kilometrikorvauksia voidaan maksaa, kun matka on tehty yhdistyksen pyynnöstä, ja yhdistyksen hyväksi, ja korvauksesta on päätetty etukäteen.

 • Esimerkiksi joukkueen jäsenten matkustaminen kilpailuun on mahdollinen syy kilometrikorvausten maksamiselle.

 • Verovirasto on kuitenkin rajannut esimerkiksi näin: "Kokousmatkan kustannuksia voi korvata, jos henkilö on valittu edustamaan yhteisöä kyseisessä kokouksessa. Sen sijaan esimerkiksi jäsenkokoukseen oma-aloitteisesti tulleen henkilön matkakustannuksia ei voi korvata verovapaasti."

Yleishyödyllisen yhdistyksen maksamista verovapaista korvauksista voi lukea lisää verohallinnon sivuilta. Yleishyödyllisiin yhdistyksiin liittyviä asioita käsitellään etenkin kohdassa 6.