Palkan sivukulut

Yhdistyksen tulee maksaa palkkaamansa työntekijän palkasta työnantajasuoritukset.

Näitä ovat:

 • Tyel, eli työeläkemaksu

 • Työttömyysvakuutusmaksu

 • Sairausvakuutusmaksu, joka tunnettiin ennen nimellä sotu, eli työnantajan sosiaaliturvamaksu.

 • Lisäksi yrityksen tulee ottaa työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutus työntekijälleen. Sen suuruus vaihtelee alasta ja työtehtävästä riippuen, mutta niin sanotuissa vähäisen tapaturmariskin ammateissa tämä vakuutus ei ole yleensä kovin suuri, alle 1% luokkaa. Huomaattehan kuitenkin kysyä vakuutusta ottaessanne, onko vakuutusyhtiöllä minimilaskutusrajaa. Se voi vaikuttaa pienellä työnantajalla paljon.


Sivukuluista suurimmasta osasta vastaa yhdistys työnantajana. Työntekijän osuus näistä vakuutuksista peritään palkasta, ja työnantaja välittää maksut vakuutusyhtiöille.

Sivukulut lasketaan työntekijän bruttopalkan mukaan. Myös luontaisedut lasketaan mukaan bruttopalkan päälle sivukuluja laskettaessa. (Päivärahat ja kilometrikorvaukset eivät kuulu näihin.)

Palkkojen sivukuluprosentit vaihtuvat yleensä vuosittain. Vuonna 2022 sivukuluprosentit pienelle työnantajalle ovat:

Tyel, kokonaissumma: 25,85 %, josta

 • Tyel, työntekijältä (17-52-vuotiaat) perittävä osuus: 7,15 %

 • Tyel, työntekijältä (53-62-vuotiaat) perittävä osuus: 8,65 %

 • Tyel, työntekijältä (63-67-vuotiaat) perittävä osuus: 7,15 %

 • Työnantaja maksaa loput.

Työttömyysvakuutusmaksu, kokonaissumma 2 %

 • TVM, työnantajan osuus: 0,5 %

 • TVM, työntekijältä perittävä osuus: 1,5 %

Työnantajan sairausvakuutusmaksu,

 • Työnantajan osuus, 1,34 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu,

 • Työnantajan osuus, 0,06 %

Tapaturmavakuutusmaksu,

 • Työnantajan osuus, vaihtelee alan tapaturma-alttiuden mukaan noin 0,05 % - 5 % välillä


Huomaathan, että erityyppiset palkkiot ja työkorvaukset eivät käyttäydy samalla tavalla kuin palkka sivukulujen suhteen. Näistä lisää toiste.

Mitä työntekijän palkkaaminen maksaa yhdistykselle?

Kun budjetoidaan palkkakuluja, voidaan laskea, että bruttopalkan lisäksi työnantajan sivukuihin menee noin 21,5 % työntekijän bruttopalkasta. Lisäksi tulee muistaa loma-ajan palkka ja mahdolliset lomarahat, sekä sairastumisajan palkat. Monet käyttävätkin palkkoja budjetoidessaan kuukausipalkalle kerrointa 1,3.