Hinnasto

Hinnoitteluperiaatteet
Tilimaatuskan hinnasto on laadittu pääosin tositemäärään perustuvan hinnoittelun mukaisesti, jotta hinnoittelu olisi mahdollisimman läpinäkyvää, ja asiakas pystyy näin arvioimaan kirjanpidon kustannukset tarkemmin. Hinnaston hinnat ovat nettohintoja, joihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. (1.1.2017 alv on 24%.)
Hinnastoa päivitetään vuosittain ja tarvittaessa.

ovat mahdollisia asiakkaille, joiden toiminta on suurinpiirtein samanlaista kuukaudesta toiseen. Esimerkiksi ravintoloille voimme tarjota kiinteää kuukausiveloitusta, joka määritellään työmäärän mukaan sopimuksen teon yhteydessä. Esimerkkiravintolan hinnoittelu löytyy pakettihinnat -sivulta. Tarjolla on myös erityisen pienille toimijoille suunnattuja paketteja.

Tilimaatuska Oy
Hinnasto 1.4.2017 alkaen.
Perusmaksu 90,00 € / kk Perusmaksuun sisältyy kirjanpidon raportit kuukausittain, 15 tositteen kirjaus, alv-ilmoitukset,
  papereiden järjestely, kirjanpitomateriaalin säilytys, sekä mapit, toimistotarvikkeet sekä normaalit tulosteet.
  Perusmaksuun sisältyy myös erilaisten projektien kustannusseuranta normaalin kirjanpidon rinnalla.
  Jos kirjanpitomateriaalia ei toimiteta sähköisenä, materiaalin tulee olla valmiiksi säilytyskelpoista, eli esimerkiksi lämpöpaperikuittien 
  on oltava kopioituna valmiiksi. Normaali asiakaspalvelu kuuluu luonnollisesti perusmaksun hintaan.
  Perusmaksulla katetaan juoksevat kulut, kuten ohjelmiston vuokra, vakuutukset sekä työvälineet.
Tositeveloitus 2,20 € / tosite Tosite tarkoittaa yleensä yhtä pankki- tai kassatapahtumaa. Tositeveloitus lasketaan vasta perusmaksuun sisältyvien
TAI 15 tositteen ylittävistä tositteista.
Vientiveloitus 0,95 €/ vienti Jos kirjanpidossa on käytössä kustannuspaikkaseuranta, jolloin yhden tositteen kirjaamiseen tulee useampia kirjanpitovientejä, sovimme 
  vientipohjaisesta hinnoittelusta
Palkka- ja palkkiolaskenta      
  12,00 € / uusi hlö Uuden henkilön perustaminen palkkahallinnon rekisteriin veloitetaan vain kerran. Tämä maksu sisältää palkkarekisterin
ylläpidon myös jatkossa.
 
  12,00 € / palkka Palkkalaskenta sisältää palkkalaskelman laatimisen, kuukausittaiset ilmoitukset verovirastolle ja tarvittaessa
  vakuutusyhtiöön.
  Hintaan sisältyy myös palkkatodistusten laatiminen tarvittaessa.
  Erikoistapauksissa, kuten vaativissa provisio-pohjaisissa palkkauksissa noudatamme tuntihintaa.
  Voimme myös sopia palkkalaskennan kokonaan tuntiveloituspohjaiseksi. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi
  tilanteissa joissa palkansaajien vaihtuvuus on suurta.
Palkkojen vuosi-ilmoitukset      
  20,00 € / hlö Henkilömäärään perustuvaan veloitukseen sisältyy viranomaisten vaatimat vuosi-ilmoitukset verovirastolle,
  vakuutusyhtiöille sekä ammattiyhdistykselle.
Viranomaisilmoitukset      
  12,00 € / kpl Alkoholianniskelun valvontailmoitukset ja niihin verrattavat viranomaisilmoitukset veloitetaan kappalehinnan perusteella.
      Hinta koskee myös TE-keskuksen tai Kelan kaipaamia palkka-ilmoituksia.
Laskutuksen hoitaminen      
  52,00 € / h Yrityksen tai yhdistyksen laskutuksen hoitaminen sovitaan tuntiveloituksella. Mahdollisuus sähköpostilaskutukseen
  tai paperilaskuun. Paperilaskutuksesta veloitetaan lisäksi postitukseen liittyvät kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
  Tarvittaessa ohjelmistosta löytyvät myös e-lasku- ja suoraveloituslaskutusmahdollisuudet, joista voidaan keskustella erikseen.
  Tilimaatuskan käytössä on ajantasaiset, ammattikäyttöön tarkoitetut ohjelmistot, joiden avulla myyntitilausten käsittely
  hoituu ripeästi.
Rahaliikenteen hoitaminen      
  10,00 € / kerta Maksuliikenteen hoitaminen voidaan sopia järjestettäväksi kokonaan tilitoimiston puolesta. Kertaveloitukseen
Ylimenevät 2,20 € / lasku sisältyy 1-5 laskua, jonka jälkeen 2,20 €/lasku. Yhdellä maksukerralla voidaan asettaa laskuja maksuun etukäteen.
TAI 48,00 € / h Jos laskuja on paljon, voimme sopia myös tuntiveloituksella hoidettavasta maksupalvelusta.
Tilinpäätös ja veroilmoitus
  60,00 € / h Tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laadinta veloitetaan tuntityönä. Tilinpäätöstä edeltävän kirjanpidon ollessa jo
  syötettynä kirjanpito-ohjelmaan tilinpäätökseen kuluu usein yhdistyksen tai pienyrityksen osalta noin 2-4 tuntia,
  riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta.
Tuntiveloitus, selvitystyö ja     Normaalin asiakaspalvelun ja neuvonnan lisäksi erikseen sovittavat tuntityöt sekä kirjanpitomateriaalin
muu tuntityö 52,00 € / h epäselvyydestä johtuva selvitystyö veloitetaan tuntien mukaan.
  Hinnaston mukaiseen perusmaksuun sisältyy normaali asiakaspalvelu ja neuvonta kirjanpitoon liittyvissä perusasioissa.
  Jos asiakkaan kanssa on sovittu kokonaan tuntiveloituspohjainen kirjanpidon sopimus, tuntiveloituksen perusteena oleva
  aika lasketaan kokonaisuudessaan asiakkaalle tehtävästä työstä, yhden tunnin ollessa minimiveloitus sovitusta kirjanpitojaksosta.
e-Tasku-palvelu     Kuittien, laskujen ja matkalaskujen sähköiseen lähettämiseen liittyvä eTasku on ulkopuolisen palveluntarjoajan kännykkäsovellus. 
      Asiakas tekee sopimuksen suoraan eTaskun kanssa. Hinnat löytyvät osoitteesta www.etasku.fi.
Ohjelmiston asiakaskäyttö     Asiakkaalle voidaan myöntää erilaisia oikeuksia ohjelmistoomme. Sopimus tehdään tilitoimiston kanssa.
Raportointipaketti 8€ / käyttäjä / kk Sisältää pääsyn ajantasaisesti raportteihin ja arkistoon.
Ostolaskupaketti 17€ / käyttäjä / kk Sisältää pääsyn syöttämään ostolaskuja reskontraan, raportit, kirjanpidon selailun sekä arkiston käytön.
Myyntilaskupaketti 17€ / käyttäjä / kk Sisältää web-laskutusohjelman käytön, raportit, kirjanpidon selailun sekä arkiston käytön.
Myynti- ja ostolaskupaketti 30€ / käyttäjä / kk Sisältää ostolasku- ja myyntilaskupaketit.
Lisäpalvelut      
Postitus Toteutuneiden kulujen mukaan.
e-Laskut Toteutuneiden siirtokulujen mukaan.
Muut lisäpalvelut     Sopimuksen mukaisesti.


Alisivut (1): Pakettihinnoittelu