Hinnasto

Hinnoitteluperiaatteet
Tilimaatuskan hinnasto on laadittu pääosin tositemäärään perustuvan hinnoittelun mukaisesti, jotta hinnoittelu olisi mahdollisimman läpinäkyvää, ja asiakas pystyy näin arvioimaan kirjanpidon kustannukset tarkemmin. Hinnaston hinnat ovat nettohintoja, joihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. (1.1.2017 alv on 24%.)
Hinnastoa päivitetään vuosittain ja tarvittaessa.

ovat mahdollisia asiakkaille, joiden toiminta on suurinpiirtein samanlaista kuukaudesta toiseen. Esimerkiksi ravintoloille voimme tarjota kiinteää kuukausiveloitusta, joka määritellään työmäärän mukaan sopimuksen teon yhteydessä. Esimerkkiravintolan hinnoittelu löytyy pakettihinnat -sivulta. Tarjolla on myös erityisen pienille toimijoille suunnattuja paketteja.

Hinnastoon tulossa päivitys
Hinnastoon on tulossa maalis-, ja huhtikuun 2017 aikana lisäyksiä liittyen uuden ohjelmiston tarjoamiin sähköisiin lisäpalveluihin. Peruskirjanpidon hinnat pysyvät entisellään.

Tilimaatuskan hinnasto 1.1.2017 alkaen
  Euroa  
 Kirjanpidon perusmaksu 90,00 kk Perusmaksuun sisältyy kirjanpidon raportit kuukausittain, 15 tositteen kirjaus, alv-ilmoitukset, papereiden järjestely, kuluvan tilikauden kirjanpitomateriaalin säilytys sekä mapit. Perusmaksuun sisältyy alv-ilmoitukset, sekä kustannuspaikka- ja projektiseurannat. Jos kirjanpitomateriaalia ei toimiteta sähköisenä, materiaalin tulee olla valmiiksi säilytyskelpoista, eli esimerkiksi lämpöpaperikuitit on oltava kopioituna valmiiksi tai skannattuna talteen. Tarvittaessa voimme sopia kopioinnin tai skannauksen järjestämisestä, jolloin kopiosta veloitetaan hinaston mukainen veloitus. Normaali asiakaspalvelu sisältyy luonnollisesti perusmaksun hintaan. Perusmaksulla katetaan juoksevat kulut, kuten ohjelmiston vuokra, vakuutukset ja työvälineet. 
 Tositeveloitus 2,20tosite Perusmaksuun sisältyvien 15 kuukausittaisen tositteen ylimenevät veloitetaan tositteiden määrän mukaan.
 Palkkarekisterin ylläpito 12,00henkilö Uuden palkansaajan tietojen syöttäminen järjestelmään. Tämä veloitetaan vain kerran jokaisesta palkansaajasta.
 Palkka- ja palkkiolaskenta 12,00laskelma Palkan tai palkkion laskeminen, kappalemääräinen veloitus. Hintaan sisältyy veroviraston Omaveroilmoitukset, sekä työntekijälle annettava palkkalaskelma, ja tarvittaessa palkkatodistus. Vaativissa provisiopohjaisissa palkoissa noudatamme tuntiveloitusta.
 Palkkojen vuosi-ilmoitukset 20,00 henkilö / 
vuosi
 Sisältää palkkojen ja palkkioiden vuosi-ilmoitukset verovirastoon sekä vakuutusyhtiöille. 
 Viranomaisilmoitukset 12,00 kpl Anniskelun STTV-ilmoitukset tai niihin verrattavat viranomaisilmoitukset. Hinta koskee myös esimerkiksi TE-keskukselle tai KELA:lle täytettäviä lomakkeita.
 Laskutuksen   hoitaminen 52,00 tunti Yrityksen tai yhdistyksen laskutuksen hoitaminen voidaan järjestää tuntiveloituspohjaisesti. Mahdollisuus e-laskuun, sähköpostilaskutukseen tai paperilaskutukseen. Laskujen lähettämisestä mahdollisesti koituvat ulkopuoliset kulut veloitetaan lisäksi toteutuneen mukaan. (Esimerkiksi postikulut tai e-laskun käsittelykulut.)
 Rahaliikenteen hoitaminen 10,00 kerta Sisältää 1-5 maksettavaa laskua. Ylimenevät laskut veloitetaan hinnaston mukaan. Laskuja on myös mahdollista ajastaa maksettavaksi myöhemmin, jolloin maksukertoja ei tule niin montaa.
Ylimenevät laskut 2,20 kpl5 laskun ylittävät laskut kappaleveloituksella.
Tilinpäätös ja veroilmoitus60,00  tunti Tilinpäätös ja veroilmoitus veloitetaan tuntityönä. Normaalisti pienen yrityksen tai yhdistyksen tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen, kun tilikauden kirjanpito on jo tehty eikä epäselvyyksiä ole, kuluu aikaa noin 2,5-4,5 tuntia.
Muu tuntityö, selvitystyöt 52,00 tunti Normaalin asiakaspalvelun lisäksi sovittava erillinen tuntityö, tai kirjanpitomateriaalin epäselvyydestä johtuva selvitystyö veloitetaan tuntien mukaan. 
 Kopiot 0,35 kpl Kopioiduista lämpöpaperikuiteista veloitetaan kappalehinta.
 Kiireelliset työt +50%  Jos asiakkaalla on tarve erittäin kiireellisesti saatuun kirjanpitoon, ilman kohtuullista järjestelyaikaa, lisätään hintaan 50%. Alisivut (1): Pakettihinnoittelu