Asiakkaille‎ > ‎

Tilinkäyttöoikeudet

Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen esimerkiksi yhdistyksen taloudenhoitajalle tai tilitoimistolle ei ole hankalaa, mutta se kannattaa tehdä kerralla oikein. Pankit ovat nimittäin todella tarkkoja oikeista sanamuodoista, ja moni onkin kävellyt ensimmäisellä kerralla pankista tyhjin käsin pois. Monelle ei esimerkiksi tule mieleen, että verkkopankkitunnukset pitää myöntää erikseen, eikä normaalit tilinkäyttöoikeudet sisällä niitä automaattisesti. 

Tilinkäyttöoikeudet myönnetään yhdistyksen kokouksessa, ja mukaan pankkiin tarvitaan allekirjoitettu ote kokouksen pöytäkirjasta. Koko pöytäkirjaa ei tarvitse heille viedä, vaan voi laatia pöytäkirjaotteen, jossa näkyy kokouksen yleistiedot (paikka, aika, kenen kokous), otsikko ote pöytäkirjasta, ja pöytäkirjan kohdat kokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, tilikäyttöoikeuksista kertova kohta, sekä kokouksen päättäminen.

Tässä on esimerkki pöytäkirjaan kirjoitettavasta tekstistä, joka on mennyt näillä sanamuodoilla ainakin viidessä eri pankissa läpi mukisematta.


Kohta X.1. tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin myöntää täydet tilinkäyttöoikeudet Y.Y.:lle  (123456-789Y). Tilinkäyttöoikeuksiin sisältyy oikeus tehdä muutoksia tilin ominaisuuksiin yhdistykselle parhaaksi katsomallaan tavalla, tilata pankkitiliä koskevia asiakirjoja ja tiliotteita, oikeudet verkkopankkitunnuksiin, kotimaan ja ulkomaan maksuliikenteen hoitamiseen, sekä oikeus tehdä tililtä ottoja sekä tilillepanoja. (Tässä on sopivat myönnettävät oikeudet esimerkiksi puheenjohtajalle, taloudenhoitajalle tai jollekin muulle yhdistyksen nimenkirjoittajalle.)

Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet ja oikeus verkkopankkitunnuksiin X.X:lle (987654-321Ö), tilata pankkitiliä koskevia asiakirjoja ja tiliotteita, sekä oikeus hoitaa yhdistyksen kotimaan ja ulkomaan maksuliikennettä. (Tämän kaltainen oikeus on parempi esimerkiksi tilitoimistolle, jolla ei ole yhdistyksessä päätäntävaltaa, mutta joka hoitaa juoksevia asioita.)

Edellä mainitut, pöytäkirjan kohdassa X.1. myönnetyt oikeudet koskevat Suupohjan Osuuspankin tiliä 0000000-xxxxxxx. Tilinkäyttöoikeudet myönnetään yllä mainituille henkilöille molemmille erikseen. (Ellei halua kirjoittaa yhdessä, jolloin henkilöt joutuvat asioimaan pankissa aina yhdessä, eikä yksin saa tehdä mitään.)

Samalla päätettiin poistaa kaikki aiemmin voimassa olleet kyseistä tiliä koskevat oikeudet muilta kuin yllä mainituilta henkilöiltä.

 

  •           Jos pankkitilejä on useita, niin jokaisesta kannattaa täyttää oma pöytäkirjankohtansa.
  •           Tilinkäyttöoikeudet kannattaa aina olla kahdella henkilöllä yhtä aikaa, jos jotain sattuisi. Sen sijaan on järkevää että vain yksi käyttää tiliä.
  •            Jos haluatte lakkauttaa jonkin tileistänne, kirjoittakaa siitä erillinen päätös pankin nimen ja tilinumeron kanssa, mille tilille varat siirretään, sekä kirjatkaa kuka sen saa tehdä, yksin vai yhdessä jonkun kanssa. (Jolloin kaksi ihmistä joutuu menemään yhdessä pankkiin.)
  •             Halutessanne voitte lisätä puheenjohtajan tai muun nimenkirjoittajan oikeuksiin oikeudet tilata ja käyttää pankkikorttia tms. Yleensä jokainen asia täytyy erikseen mainita, pankeissa on joskus todella tiukat vaatimukset.


Comments