Asiakkaille‎ > ‎

Asiakassopimus

Tilimaatuska Oy  noudattaa Taloushallintoliiton kirjanpitosopimuksen yleisiä sopimusehtoja (sivut 12-16). Vaikka kaikkien kanssa ei ole kirjoitettu paperista versiota sopimuksesta, niin suullinen sopimus on voimassa jokaisen asiakkaan kohdalla. Asiakas hyväksyy yleiset taloushallintoliiton kirjanpitosopimuksen ehdot lähettämällä kirjanpitomateriaalin Tilimaatuskalle tehtäväksi.

Yleisten sopimusehtojen lisäksi noudatetaan www.tilimaatuska.fi sivuilta löytyvää hinnastoa,  jonka muutoksista ilmoitetaan asiakkaille viimeistään kolmea kuukautta etukäteen. Palvelut on sovittu suullisesti asiakkaan kanssa, ja niiden hinnoittelu löytyy hinnastosta. Kirjanpitomateriaali tulee lähettää kokonaisuudessaan tilitoimistolle aina ajoissa, noin kuukautta ennen normaalia deadlinepäivää (esim alv-ilmoituspäivää) ja viiveettä heti tilikauden päätyttyä. Kirjanpitomateriaali tulee myös lähettää jaetusti koko vuoden ajalle. Yleissääntö on kerran kuukaudessa, mutta osan asiakkaista kanssa on voitu erikseen sopia ettei joka kuukausi ole aiheellista lähettää, mutta tällöinkin materiaali on lähetettävä vähintään neljästi vuoden aikana. Muussa tapauksessa Tilimaatuska ei voi taata ilmoitusten olevan ajoissa, sillä asiakkaita on useita ja kaikkien töille on oltava riittävästi aikaa tehdä.

Comments